OFERTA NASZEGO BIURA

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie obsługi księgowej, kadrowo-płacowej oraz inne usługi:

 • prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowych, ryczałtu i karty podatkowej
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • rozliczenia i sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego PIT, CIT, VAT
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie innych informacji i sprawozdań finansowych
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • kontrola i nadzór nad księgami i ewidencjami prowadzonymi samodzielnie przez podatnika
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
 • zakładanie, prowadzenie i weryfikacja akt osobowych
 • sporządzanie umów o pracę
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • ustalenie zaliczki na podatek dochodowy od pracowników i składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS związanych z zatrudnieniem pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, kartotek urlopowych, kartotek wynagrodzeń
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • rejestracja podmiotu gospodarczego
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • inne pisma, sprawozdania, wnioski

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY